Súng phun sơn W77

Contac us
Mã sản phẩm: W77
Hãng sản xuất: IWATA
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Bộ sản phẩm bao gồm:
Số lượng:
Đánh giá: 0
Điện thoại đặt hàng: 0945393638

Chủng loại

Áp lực

Đường kính kim + bec
(mm)

1.2

1.2

Khoảng cách sơn
(mm)

250

Áp lực hơi phun
(MPa)

0.34

Lượng hơi tiêu thụ 
(lít/phút)

430

420

Lưu lượng sơn ra
(mililit/phút)

480

480

Bản rộng
(mm)

445

400

Công suất máy nén khí
(kW)

2.2 -3.7

Trọng lượng
(g)

550

Bình chứa sơn

Nồi trộn sơn, Bơm sơn

 

Mã sản phẩm

W-77-1S

W-77-11S

W-77-12S

Chủng loại

Bình dưới

Đường kính kim + béc
(mm)

1.5

1.5

1.5

Khoảng cách sơn
(mm)

250

Áp lực hơi phun
(MPa)

0.34

Lượng hơi tiêu thụ 
(Lít/phút)

180

290

370

Lưu lượng sơn ra
(mililit/phút)

255

255

255

Bản rộng
(mm)

210

260

230

Công suất máy nén khí
(kW)

0.75 -1.5

1.5 -2.2

2.2 -3.7

Trọng lượng
(g)

550

Bình chứa sơn

PC-1 (1000mL) 
PCL-10B-3 (1000mL) 
PCL-7B-3(700mL) 
PC-19R(1000mL)

 

Mã sản phẩm

W-77-2S

W-77-21S

W-77-3S

Chủng loại

Bình dưới

Đường kính kim + béc
(mm)

2.0

2.0

2.5

Khoảng cách sơn
(mm)

250

Áp lực hơi phun
(MPa)

0.34

Lượng hơi tiêu thụ 
(Lít/phút)

250

340

325

Lưu lượng sơn ra
(mililit/phut)

345

350

435

Bản rộng
(mm)

255

270

280

Công suất máy nén khí
(kW)

1.5

1.5 -2.2

Trọng lượng
(g)

550

Bình chứa sơn

PC-1 (1000mL)
PCL-10B-3 (1000mL)
PCL-7B-3(700mL)
PC-19R(1000mL)

 

Mã sản phẩm

W-77-1G

W-77-11G

W-77-12G

Chủng loại

Bình trên

Đường kính kim + béc
(mm)

1.5

1.5

1.5

Khoảng cách sơn
(mm)

250

Áp lực hơi phun
(MPa)

0.34

Lượng hơi tiêu thụ 
(lít/phút)

180

290

370

Lưu lượng sơn ra
(mililit/phút)

285

285

285

Bản rộng
(mm)

230

290

255

Công suất máy nén khí
(kW)

0.75 -1.5

1.5 -2.2

2.2 -3.7

Trọng lượng
(g)

550

Bình chứa sơn

PCG-6P-3(600mL) 
PC-4(400mL) 
PC-400S-3L(400ml)

 

Mã sản phẩm

W-77-2G

W-77-21G

W-77-3G

Chủng loại

Bình trên

Đường kính kim + bec
(mm)

2.0

2.0

2.5

Khoảng cách sơn
(mm)

250

Áp lực hơi phun
(MPa)

0.34

Lượng hơi tiêu thụ 
(lít/phút)

250

340

325

Lưu lượng sơn ra
(mililit/phút)

390

390

485

Bản rộng
(mm)

290

335

330

Công suất máy nén khí
(kW)

1.5

1.5 -2.2

Trọng lượng
(g)

550

Bình chứa sơn

PCG-6P-3(600mL) 
PC-4(400mL) 
PC-400S-3L(400ml)

Bạn nghĩ như thế nào về sản phẩm này

Sản phẩm cùng loại

r77

r77

Contac us