Súng phun sơn W101

Contac us
Mã sản phẩm: W101
Hãng sản xuất: IWATA
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Bộ sản phẩm bao gồm:
Số lượng:
Đánh giá: 0
Điện thoại đặt hàng: 0945393638
Hạn mục W-101-082P W-101-102P W-101-132P
Chủng loại súng Áp lực
Đường kính bec
(mm)
0.8 1.0 1.3
Áp lực hơi phun
(MPa)
0.29 0.24
Lượng hơi tiêu thụ 
(L/min)
270 270 220
Lưu lượng sơn ra
(mL/min)
150 200 200
Bản rộng
(mm)
190 220 210
Độ sắc nét (độ mịn) cao      
Độ mịn tổng thể      
Dạng nắp chụp sử dụng E2P E2P E2P
Công suất máy nén khí
(kW)
1.5 1.5 1.5
Trọng lượng
(g)
295
Công dụng Dành cho ngành Ô tô, đồ Gỗ, kim loại, nhựa Dành cho ngành Ô tô, đồ Gỗ, kim loại

 

  Mã hàng
Hạn mục W-101-152P W-101-101S W-101-101G
Chủng loại súng Áp lực Bình dưới Bình trên
Đường kính bec
(mm)
1.5 1.0 1.0
Áp lực hơi phun
(MPa)
0.24 0.24 0.24
Lượng hơi tiêu thụ 
(Lít/phút)
220 75
Lưu lượng sơn ra
(mililit/phút)
250 85 95
Bản rộng
(mm)
240 120 130
Độ sắc nét (độ mịn) cao    
Độ mịn tổng thể    
Dạng nắp chụp sử dụng E2P E1
Công suất máy nén khí
(kW)
1.5 0.4  0.75
Trọng lượng
(g)
295
Công dụng Dành cho ngành Ô tô, đồ Gỗ, kim loại Dành cho ngành Công nghiệp nhẹ

 

  Mã hàng
Hạn mục W-101-131S W-101-131G W-101-132S
Chủng loại súng Bình dưới Bình trên Bình dưới
Đường kính bec
(mm)
1.3 1.3 1.3
Áp lực hơi phun
(MPa)
0.24
Lượng hơi tiêu thụ 
(Lít/phút)
145 225
Lưu lượng sơn ra
(mililit/phút)
150 160 150
Bản rộng
(mm)
155 170 160
Độ sắc nét (độ mịn) cao    
Độ mịn tổng thể    
Dạng nắp chụp sử dụng K1 H2
Công suất máy nén khí
(kW)
0.4  0.75 0.75  1.5
Trọng lượng (g) 295
Công dụng Dành cho ngành Ô tô, đồ Gỗ, kim loại, nhựa

 

  Mã hàng
Hạn mục W-101-132G W-101-134S W-101-134G
Chủng loại súng Bình trên Bình dưới Bình trên
Đường kính bec
(mm)
1.3 1.3 1.3
Áp lực hơi phun
(MPa)
0.24 0.20 0.24 0.20 0.24
Lượng hơi tiêu thụ 
(Lít/phút)
225 210 250 210 250
Lưu lượng sơn ra
(mililit/phút)
160 140* 145 155* 170
Bản rộng
(mm)
175 180* 220 205* 220
Độ sắc nét (độ mịn) cao    
Độ mịn tổng thể    
Dạng nắp chụp sử dụng H2 H4
Công suất máy nén khí
(kW)
0.75 - 1.5 0.75 - 1.5
Trọng lượng
(g)
295
Công dụng Dành cho ngành Ô tô, đồ Gỗ, kim loại, nhựa

 

  Mã hàng
Hạn mục W-101-151S W-101-151G W-101-152S
Chủng loại súng Bình dưới Bình trên Bình dưới
Đường kính bec
(mm)
1.5 1.5 1.5
Áp lực hơi phun
(MPa)
0.24
Lượng hơi tiêu thụ 
(Lít/phút)
145 225
Lưu lượng sơn ra
(mililit/phút)
175 200 170
Bản rộng
(mm)
170 180 175
Độ sắc nét (độ mịn) cao   -
Độ mịn tổng thể -  
Dạng nắp chụp sử dụng K1 H2
Công suất máy nén khí
(kW)
0.75  1.5 1.5
Trọng lượng
(g)
295
Công dụng Dành cho ngành Ô tô, đồ Gỗ, kim loại Dành cho ngành Ô tô, đồ Gỗ, kim loại

 

  Mã hàng
Hạn mục W-101-152G W-101-181S W-101-181G
Chủng loại súng Bình trên Bình dưới Bình trên
Đường kính bec
(mm)
1.5 1.8 1.8
Áp lực hơi phun
(MPa)
0.24
Lượng hơi tiêu thụ 
(Lít/phút)
225 170
Lưu lượng sơn ra
(mililit/phút)
190 210 240
Bản rộng
(mm)
190 170 190
Độ sắc nét (độ mịn) cao -  
Độ mịn tổng thể   -
Dạng nắp chụp sử dụng H2 N1
Công suất máy nén khí
(kW)
1.5 1.5
Trọng lượng
(g)
295
Công dụng Dành cho ngành Ô tô, đồ Gỗ, kim loại Dành cho ngành Đồ Gỗ, kim loại

Bạn nghĩ như thế nào về sản phẩm này

Sản phẩm cùng loại

r77

r77

Contac us